Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Aksjon mot hovudlus

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skular og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale halvårlege aksjonar mot hovudlus som blir arrangert årleg i veke 10 og 35. 

Fyresdal kommune skal delta i veke 10, helga 10. og 11. mars. Vi håpar at alle foreldre støttar opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplaga hos oss.

Kven bør sjekke seg for hovudlus?

Skuleelevane, barna i barnehagen, dei tilsette i skulen/barnehagen og familiemedlemmane til barn bør sjekke seg for hovudlus i aksjonsperioden. Jo fleire som sjekkar seg, dess fleire vil kunne oppdage om dei har lus og behandle seg slik at luseplaga blir redusert. 

Korleis sjekke for hovudlus?

Du oppdagar hovudlus ved å greie håret med ein lusekam (finst på apotek/legekontor). Det er viktig at du greier håret i heile lengda, og at du startar heilt inst ved hovudbotnen. Folkehelseinstituttet anbefaler å greie i vått hår fordi vått hår hemmar rørsla til lusa. Du kan gjerne tilsette balsam for å lette kjemminga. Tørk kammen med tørkepapir eller handkle etter kvart drag og sjå etter lus. Når lusene har tørka, vil dei røre på seg. Nokre føretrekk å kjemme i tørt hår. Personen som blir kjemma bør da stå bøygd over eit kvitt handkle eller liknande, slik at lus som fell ned frå håret blir oppdaga. Det viktigaste tiltaket for å unngå hovudlus er å sjekke ofte. Utover aksjonsperioden bør barna bli sjekka for hovudlus minst éin gong i månaden, gjerne éin gong i veka. Sjå gjerne Folkehelseinstituttet sin instruksjonsfilm om hovudlus-sjekk, som du finn på: www.fhi.no/lus.

Behandling mot hovudlus

Det finst fleire alternative behandlingar mot hovudlus: Behandle med lusemiddel (finst på apotek/legekontor). NB! Det er viktig å følgje pakningsvedlegget nøye. Middel som inneheld virkestoffet dimetikon, har vist seg å ha god effekt. Kjemme håret hyppig (dagleg i 14 dagar). Klippe håret kortare enn 0,5 cm. 

Nyttig å vite

Barn som har hovudlus treng ikkje å vere heime frå skulen eller barnehagen, men behandling bør kome i gang raskast mogleg. Hovudlus er ikkje farleg, men det er brysamt for den det rammar. Hovudlus smittar ved hovud-tilhovud-kontakt, og ikkje via luer. Alle kan bli smitta av hovudlus, uavhengig av alder, hårtype osb. Lus blir raskt svekka når dei er borte frå hovudet. Det er derfor ikkje nødvendig å vaske kle, hus og møblar. Det er berre personar med hovudlus som skal behandlast. Ta kontakt med helsestasjonen/legekontoret viss de treng meir informasjon om undersøking/ behandling av hovudlus, telefon 35 06 73 00. 

Takk for innsatsen!

Med venleg helsing

Evy Katrin Aamlid
Helsesyster

Hodelus

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk