Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Ekstraordinær bandtvang

Med heimel i lov av 4. juli 2003 nr 74 Hundelova, § 6 andre ledd bokstav f, har Fyresdal kommune den 12.02.2018 fastsett fylgjande forskrift:

1. Av omsyn til viltet vert det på grunn av ekstraordinære snomengder og vanskeleg mattilgang innført ekstraordinær bandtvang i heile Fyresdal kommune. Dette inneber at alle hundar skal haldast i band eller vere forsvarleg innestengt eller inngjerda.

2. Denne forskrift trer i kraft måndag 12.02.2018 og gjeld inntil vidare, men ikkje utover 01.04.2018 når ordinær bandtvang etter same lov, § 6 fyrste ledd, tek til å gjelde.

Hovudutval for plan og miljø
Bandtvang

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk