Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Etablerarkontor veke 6

I Telemark har alle kommunane ei førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd. 

Kommunane har kvar sine lokale leverandørar, og i Vest-Telemark er det Telemark Næringshage AS som har denne tenesta.

Etablerarkontoret er normalt sett på plass i "kommunedelen" av Fyresdal Næringshage torsdagar i partalsveker kl. 10.00-14.00. 

Ynskjer du kontakt med dei? Ring 359 01 190 eller send e-post til etablerar@telemarknh.no.

Les meir om Etablerarkontoret her 

Du kan alternativt kontakte Håkon Holtskog, prosjektleiar for "Omstillingskommunen Fyresdal", og avtale tid med Etablerarkontoret via han. Håkon er å treffe på mobil 907 28 481 og e-post hakon.holtskog@fyresdal.kommune.no.

Lyspære

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk