Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Innskriving, barnehageplass og SFO-plass

Innskriving for barn fødde i 2013 

Oppstartsdato for nytt skuleår er 19. august 2019.
Innskriving ved Gimle skule gjer du via elektronisk skjema.
Fristen er 15. mars 2019. 
Alle nye 1. klassingar vil bli inviterte til ein dag på skulen. Elevane vil få brev frå skulen om dette.

Barnehageplass 2019/2020

Oppstartsdato for nytt barnehageår er 19. august 2019.
Det blir tildelt plass ut frå retningslinjene i vedtektene for Fyresdal barnehage.
Dei som har fått fast barnehageplass treng ikkje å søke på nytt.
Du må søkje på nytt via elektronisk skjema dersom du vil søkje endring av noverande tilbod.
Søknadsfrist er 15. mars 2019.

Skulefritidsordning

Oppstartsdato for nytt skuleår er 19. august 2019.
Elevar som alt har plass beheld denne til dei byrjar i 5. klasse.
Du må søkje på nytt via elektronisk skjema dersom du vil søkje endring av noverande tilbod.
Søknadsfrist er 15. mars 2019.

Utdanning

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk