Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Omstilling Fyresdal

Som dei fleste no veit, har vi fått status som omstillingskommune. Dette fører til at vi får 2,3 millionar kroner frå fylkeskommunen i 2019. Truleg får vi minst same beløp i fire år til. Pengane skal brukast til å bidra til å skape fleire arbeidsplasser i Fyresdal.

Så langt er resultata særs gode med 20 nye arbeidsplassar i bygda (brutto).

Mange av våre eksisterande bedrifter er med i programmet for å utvikle sine verksemder og skape fleire arbeidsplassar. Vi har også planar om aktivitetar for å trekke nye gründerar til bygda. Og som mange sikkert har sett er det stor aktivitet på industriområdet på Molandsmoen med opparbeiding av nye tomter og fleire planar om nybygg.

Så det er all grunn til å sjå på bygdas framtid med optimistiske augo!

Med helsing
Erik Skjervagen
Ordførar
Tommel opp

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk