Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Søkje om spelemidlar i 2019?

Dersom dykkar lag har planar om å søkje spelemidlar i haust, er det lurt å starte planlegginga alt no. Det er idrettsrådet som prioriterer tiltaka, før saka vert sendt til handsaming i kommunestyret i haust.

Det er mykje pengar å hente i spelemiddelordninga, men det krev at ein er ute i god tid med planlegging. Tak gjerne kontakt dersom det er noko de lurar på!

Dersom de har planar, er det viktig at kulturkontoret får tilbakemelding i god tid før budsjettprosessen startar i kommunen. 

Frist for innspel er 10.09.2019, idrettsrådet skal ha møte 11.09.2019 og drøfte innspela.

Kulturkontoret

Kroner

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk