Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Statleg naturskadeerstatning

"Statens naturskadeordning" kan dekke skader det ikkje er mogleg å forsikre gjennom ei privat forsikringsordning.

Private eigarar, tomtefestarar, veglag og organisasjonar kan få naturskadeerstatning.

Søknadsfristen er tre månadar etter at skaden skjedde.

Gå inn på www.naturskadeordningen.no, sjekk om din skade kan dekkas, og søk om erstatning på elektronisk skjema.

Merk deg at du sjølv må dokumentere skaden din, med gode beskrivingar, bilete/video og kart. I saker der det kostar meir enn kr 50 000,- å reparere skaden, må du også legge ved eit eller to anbod.

Benk

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk