Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Varsel om planarbeid - nytt hyttefelt ved Solliåsen i Hauggrend

I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8, blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for nytt hyttefelt ved Solliåsen i Hauggrend, på vegne av grunneigar av gnr 90 bnr 1 i Fyresdal kommune.

Frist for innspel er 30.08.2018.

Her kan du sjå varslingsbrevet

Her kan du sjå varslingskartet

Her an du sjå 


Her an du sjå 


Skogbruksplan

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk