Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Avdeling helse og omsorg & avdeling pleie og omsorg

Helsefagarbeider
  • Id 539: 62,4 % sjukepleiar, fast, natt, for tida på POS. Frå 01.12.2019.
  • Id 540: 200 % sjukepleiar, vikariat, for tida på POS. Frå snarast og inntil 1 år.
  • Id 541: 40 % heimehjelp, fast, frå snarast.
  • Id 542: Fleire ledige helgestillingar, helsefagarbeidar/assistent, både i heimetenesta og POS, vikariat og fast, frå snarast.
Vi ynskjer at du har: 
  • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig.
  • Gode norskkunnskapar.

Opplæring vil bli gjeve.
Tilsetting og løn i samsvar med gjeldande lovar, reglar og avtaleverk.
Personlege eigenskapar blir vektlagt.

Stillinga som heimehjelp er på dagtid og søkjar må disponere eigen bil.

Ved tilsetting må det leverast politiattest.
For utanlandske søkjarar må det føreligge norsk autorisasjon.
For søkjarar utanfor EØS-området må det føreligge arbeids- og opphaldsløyve.

Ved intern tilsetjing kan andre stillingar bli ledige.

Spørsmål?

For opplysningar om stillingane, kan de ta kontakt som fylgjer:

  • Stillingane på POS: avdelingsleiar pleie og omsorg Anne Veum på tlf. 35 06 71 88 / mobil 951 77 421.
  • Stilling som heimehjelp og helgestillingar i heimetenesta: gruppeleiar heimetenesta Gunn Marit Aslestad på tlf. 35 06 71 58 / mobil 977 17 105.
Søknadsfrist: 22.07.2019.

Elektronisk søknadsskjema

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk