Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Byggforvaltning

Sist endret: 23.10.2018Kontaktavdeling: 

Driftsavdelinga har drifts- og vedlikehaldsansvar for fylgjande byggmasse

 Bustader  3 440 m2
 Næringsbygg  3 025 m2
 Tekniske bygg  1 645 m2
 Grendhus  835 m2
 Tenestebygg  13 552 m2
 Totalt  22 395 m2

Til desse drifts- og vedlikehaldsoppgåvene har ein fylgjande bemanning

 Avdelingsleiar  Audun Aslestad  Personalansvar, drift, vedlikehald og budsjett
 Fagarbeider  Dag Kjetil Lund  Kommunale tenestebygg
 Fagarbeider  Torfinn Straume  Teknisk drift og vedlikehald tenestebygg
 Fagarbeider  Egil Libjå  Vedlikehald VA
 Fagarbeider  Åge Momrak  Vedlikehald VA
 Fagarbeider  Håkon Bakke  Vedlikehald kommunale bygg
 Badevakt  Janne Lunden Teksle  Symjehall

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk