Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Offentleg høyring

Sist endret: 06.12.2018Kontaktavdeling: Avdeling fellestenester

Fyresdal kommune ser behov for å etablere forskrift for start og landing med luftfartøy og bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag i Fyresdal. 

Forskrifta erstattar føresegner for motorferdsel som vart vedteke i 1986. Slike føresegner er ikkje juridisk haldbare, samt at føresegnene er noko mangelfulle på enkelte punkt. Hovudutval for landbruk og miljø har handsama forslag til forskrift, og vedteke at denne skal sendast på høyring til aktuelle instansar, før kommunestyret gjer endeleg vedtak.

Høyringsbrev

Utvalssak

Forslag til forskrift

Høyringsfrist er 10. januar 2019. 

Send gjerne uttala per e-post til postmottak@fyresdal.kommune.no.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk