Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Instruks brannvernleiar

Brannvernleiar skal:

1. Ha ansvar for at brannvernperm er ajourført til ein kvar tid. 

2. Ha ansvar for at alle ansatte har satt seg inn i den almene branninstruks.

3. Kjenne alle branntekniske innstallasjonar både med hensyn til funksjon og plassering. 

4. Vere ansvarlig for att alle rømingsvegar er forskriftsmessige til ein kvar tid. 

5. Kjenne til alt lovverk som regulerer det branntekniske og sjå til at bygget til einkvar tid er iht. dette lovverket. 

6. Være ansvarleg for vedlikehald av brannteknisk installasjon, og foreta sjekkrundar etter eigenkontrolliste den første fredagen i kvar månad. 

7. Være ansvarleg for at alle tilsette og nøkkelpersonar har tilstrekkeleg brannvernopplæring. 

8. Sørgje for å gjennomføre det antal brannøvingar som huset er pålagt i hht. Lovverket. 

9. Sørgje for at ventilasjonsanlegget blir avstengt ved brann.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk