Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vernskog

Definisjon av vernskog er ”skog som gjev vern mot skred, ras, flaum og liknande eller vern for ana skog, dyrka mark eller busetting”. Det same gjeld skog som har så dårlege foryngingstilhøve eller så liten tilvekst at den kan øydeleggjast ved mishandling eller feilaktig hogst.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk