Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Personaladministrasjon

- Sentralbordfunksjon.
- Mottak av fråversmeldingar og vidareformidling til PO-leiar ved sjukemelding.
- Innleige av personell i alle delar av tenesta.
- Kontroll og attestering av timelister frå støttekontaktar/avlastarar o.l. (Viktig at desse blir levera inn rundt den 1. i kvar månad. Kan leggast i postkasse i hovudinngangen på POS).
- Gjennomgang og attestering av elektroniske timelister i GAT.
- Lage arbeidsplanar for alle delar av tenesta; grunnplanar, hjelpeplanar ved høgtider/sommarferieavvikling/bytte av stillingar o.l.
- Ha oversikt og oppdatere dei tilsette sine "bankar" i høve feriedagar/avspasering/avdelingsbytte I GAT.
- Tilsettingssaker; vere med på tilsettingar, skrive tilsettingssak.
- Lage arbeidsavtaler/endringsmeldingar.
- Levere/hente internpost på kommunehuset enkelte dagar.
- Diverse kontorarbeid som arkivering/kopiering/makulering.

Kontakt

Personaladministrasjon
Linda Berge
Tlf. 35 06 71 67 / 68

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk