Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Sektor for økonomi og fellesteneste

Sektor for økonomi og fellestenester er tenesteyterar for alle avdelingar og publikum. Dersom vi ikkje kan hjelpe deg, skal vi vise vidare til dei som kan, det vere seg i kommunen eller andre. 

Hjå oss kan du få dei fleste skjema og brosjyrer i kommunal forvalting. 

Oppgåvene som elles høyrer til avdelinga er: 

- Arkiv: postmottak, arkivplan, arkivering
- Økonomi: kommunal fakturering, løn, leverandørfakturaer
- Politisk sekreteriat: vi tilrettelegg for det politiske organet
- Fellesutgifter
- IT
- Næringsarbeid
- Opplæring
- Organisasjonsutvikling
- Overordna personalarbeid
- Sentralbord

Kontakt

Kjersti Bergland
Tlf. 35 06 71 12
Mob. 951 77 408

Sentralbord Fyresdal kommune
Tlf. 35 06 71 00

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk