Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Sektor for plan og teknikk

Sist endret: 25.08.2017Kontaktavdeling: Administrativ leiing

Hjå oss kan du få dei fleste skjema og brosjyrer innanfor våre tenesteområde.

Oppgåvene som elles høyrer til avdelinga er:

- Plansakshandsaming
- Byggesak
- Landbruks-/konsesjonssaker
- Politisk sekretariat for politiske utval
- Oppmåling/delingssaker
- Utsleppssaker etter forureiningslov
- Drift og vedlikehald av kommunale bygg
- Drift av vatn og avløpsanlegg
- Drift og vedlikehald av kommunale vegar
- Ansvar for renovasjon og slamtøming
- Drift av Fyresdal brannvesen
- Reinhald

Kontakt

John Kjell Lien
Tlf. 35 06 71 27
Mob. 905 27 762

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk