Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kunngjering og høyring - breiband

Kunngjering og høyring – utbygging av breiband i Fyresdal kommune

Fyresdal kommune vil søkje statlege tilskot til vidare utbygging av breiband i kommunen. Regjeringa har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i oppgåve å administrere tilskotsordninga. Søknad om midlar blir sendt gjennom Telemark fylkeskommune.

I samband med ein slik søknad ber vi difor bedrifter og innbyggjarar om å kome med innspel snarast, og seinast innan 18. april 2017. Kommunen vil prioritere å søke om tilskot til dei områda der kapasitet og/eller kvalitet er spesielt dårleg, og som ligg dårleg til rette for vanleg kommersiell utbygging.

Innspel kan sendast som e-post til postmottak@fyresdal.kommune.no, i brev eller leverast på kommunehuset, merka "Breibandutbygging".

Vi ber og utbyggjarar av breiband som har konkrete planar for vidare av breiband i Fyresdal kommune dei neste tre åra om å sende oss informasjon om desse planane, om konkrete område og tidsperspektiv for realisering. Dette er mellom anna med bakgrunn i EU sitt regelverk for offentleg støtte til breibandutbygging. Eventuell informasjon som blir sendt til kommunen vil bare bli bruka internt, og får full konfidensialitet. 

Kontaktperson i kommunen er næringssjef Edvard Nesland, tlf. 400 98 838, edvard.nesland@fyresdal.kommune.no.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk