Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018

I medhald av kommunelovas §§ 44 og 45 er økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjettet for 2018 med dette lagt ut til offentleg gjennomsyn på kommunen si heimeside og på biblioteket.

Saksframlegg

Økonomiplan og årsbudsjett

Endeleg vedtak gjer kommunestyre i møte 14. desember 2017.

Kroner

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk