Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Gebyr etter plan- og bygningsloven

Sist endret: 04.01.2018Kontaktavdeling: Avdeling fellestenester

Forskrift om gebyr i jord- og skogbruk

   2016  2017  2018  2019
 Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter  15850,-  16000,-  16000,-  
 Tillegg over 10 tomter, per tomt etter § 12-8  150,-  150,-  150,-  
 Mindre endringar av godkjent plan § 12-14  6550,-  6700,-  6700,-  
 Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak  7900,-  8000,-  8000,-  
 Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1  680,-  700,-  700,-  
 Andre byggesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande  2700,-  2800,-  2800,-  
 Meldingssaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid  1500,-  1600,-  1600,-  
 Godkjenning av føretak § 22-3  2600,-  2700,-  2700,-  
 Godkjenning av ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4  680,-  700,-  700,-  
 Større bygg per m2  12,-  13,-  13,-  
 Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1  1500,-  1600,-  1600,-  
 Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk  1500,-  1600,-  1600,-  
 Hjelp kommunen yter til eigedomsfirma når firma står
 ansvarleg for sal av eigedomar -   alle opplysningar går gjennom
 Infoland frå 2014
 990,-      
 Saker etter både jordloven § 12 og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1  2500,-  2500,-  2500,-  
 Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da  2500,-  2500,-  2500,-  
 Annan konsesjon  5000,-  5000,-  5000,-  


Med byggherren sitt samtykke, engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske berekningar, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarande faktisk utgift.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk