Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Tenester frå pleie og omsorg

Sist endret: 04.01.2018Kontaktavdeling: Avdeling fellestenester
 Heimehjelp per månad  2016  2017  2018
 < 2 G  190,-*  200,-*  205,-*
 2-3 G  530,-  550,-
 560,-
 3-4 G  850,-  890,-
 910,-
 4-5 G  1160,-  1220,-
 1250,-
 > 5 G  1480,-  1550,-
 1590,-
 Timesats utan abonnement  Lik som < 2 G  Lik som < 2 G
 Lik som < 2 G

Det skal vere same prosentvise auk på alle inntekstnivå som auk i *.

 Korttidsoppphald på pleie- og omsorgssenteret  2016  2017  2018
 Per døgn  150,-*  155,-*  160,-*
 Per dag/natt  80,-*  80,-*  80,-*

* Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve, jfr. forskrifter.

 Kjøp av mat for heimebuande eldre  2016  2017  2018
 Middag heimebuande eldre  70,-  75,-  80,-
 Alle måltid per dag  120,-  125,-  130,-

 Egenbetaling trygghetsalarm  2016  2017  2018
 Egenbetaling per månad  100,-  100,-  100,-
 Egenbetaling per månad med GSM-abonnement
     200,-

Betaling for tenester frå legekontoret fylgjer fastlegetariffen.
Betaling for tenester for fysioterapi fylgjer forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk