Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Generelt

  Elever som er blinde eller har sterkt nedsett syn, har rett til opplæring i punktskrift/blindeskrift for at dei skal få same moglegheit som normalt sjåande til å utvikle seg og lære.

  Elevane har òg rett til naudsynt opplæring i å ta seg fram på skulen, til og frå skulen og i heimemiljøet.

  Elevar som er blinde eller har sterkt nedsett syn, har rett til opplæring i punktskrift/blindeskrift for at dei skal få same moglegheit som normalt sjåande til å utvikle seg og lære. Kommunen har ansvar for at dei får eit likeverdig opplæringstilbod i sitt nærmiljø. Kommunen har òg eit ansvar for at foreldra får den nødvendige opplæringa i punktskrift/blindeskrift slik at dei kan følgje opp sine plikter.

  Målgruppe

  • Foreldre/føresette med blinde eller svaksynte barn
  • Blinde og svaksynte barn i skulepliktig alder

  Vilkår

  Eleven er blind eller har sterkt nedsett syn

  Pris

  Tenesta er gratis.

  Brosjyrer

  Partnarar

  Statped, hovedkontor@statped.no

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Blinde barn har rett til individuell plan. Det er forventa at skulen er orientert. Likevel bør du som forelder/føresett ta kontakt med den framtidige skulen så tidleg som råd for å orientere om at, og når, det blinde barnet skal begynne i 1. klasse.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk