Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Generelt

  Personvernombodet har eit spesielt ansvar for at reglane om personvern blir følgt. Alle kommunar har eit personvernombod.

  Som innbyggjar i kommunen skal du kjenne deg trygg på at personopplysingane dine blir verna og at kommunen følgjer regelverket.
   
  Personvernombodet er ein ressurs og rådgivar for kommunen og eit kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunen si behandling av personopplysingar.
   
  Personvernombodet sine oppgåver er blant anna å:
  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følgjer reglane om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderingar og konsekvensanalysar
  • samarbeid med Datatilsynet.

  Vilkår

  Kommunen er ei offentleg styresmakt og skal derfor ha eit personvernombod.

  Brosjyrer

  Lovar og retningsliner

  Dette er ei lovpålagd teneste.
   
  Sjå Personvernforordninga artikkel 37, 38 og 39.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Henvendelser til vårt personvernombud
  Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikkje om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om kommunen sin handsaming av personopplysningar, og hovudsak knytt til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger handsama av kommunen. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med vårt personvernombud.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk