Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Landbruksveg - bygging

 • Parkeringsløyve for rørslehemma

  Generelt

  Du kan søkje kommunen om parkeringsløyve for rørslehemma. Løyvet gir deg rett til å parkere på offentleg skilta og reservert parkeringsplass utan at du betaler avgift, og utan at du må følgje den lengste fastsette parkeringstida (dersom det ikkje er gitt melding om noko anna). Du får til vanleg løyve for to til fem år.

  Parkeringsløyvet blir gjeve til bilførar eller passasjer som har særleg behov for å finne parkeringsplass knytt til bustad, arbeid og annan aktivitet.

  Målgruppe

  Personar som ikkje kan gå eller som har store vanskar med å gå over ei viss lengd.

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Siv Skeimo SeltveitSpesialsjukepleiar35 06 71 67905 16 237Send Epost

  Kontaktavdeling

  Avdeling pleie og omsorg

  LederVeum, Anne
  Telefon35 06 71 67
  E-postpostmottak@fyresdal.kommune.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadressePrærien 23 3870 Fyresdal

  Lovar og retningsliner

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. 
  Sjå forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Når du søkjer om parkeringsløyve, må du leggje ved legeattest og bilete.

  Skjema

  Vedlegg

  Legeattest og bilete.

  Søknadmottakar

  Fyresdal kommune
  Klokkarhamaren 6
  3870 Fyresdal

  postmottak@fyresdal.kommune.no

  Behandling

  Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Reklameskilt langs veg

 • Skuleskyss

 • Vegvedlikehald

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk