Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Jakt


Jakttradisjonane er eldgamle i Fyresdal, og i dag er jakta ein av dei viktigaste sosiale møteplassane i dalen. Moglegheitene for å oppleve jakt for besøkande er mange.

Fleire grunneigarar leiger ut gode jaktterreng både for ein og fleire dagar. Fyresdal har ein rik fauna, og dei mest vanlege dyra ein kan jakte på er elg, rein, hare, skogsfugl og rype.

Spørsmål?

Har du spørsmål om til dømes jakt, jaktrett eller sal av jakt kan du kontakte Aslak Momrak-Haugan på telefon 35 06 71 19 / 950 81 325.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk