English
MenySeparator
Facebook
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt

Asylmottak på Foldsæ

27.05.2016
På grunn av mindre behov for nye plassar enn forventa har Utlendingsdirektoratet i denne omgang avlyst anbodskonkurransen på oppretting av nye asylmottak i region Sør.
Det vil altså ikkje bli oppretta mottak på Foldsæ per nå.
27.05.2016
Budsjett
Næringsrapport skatt er eit av Skatteetatens prosjekt som arbeider med forenkling for næringslivet. Ambisjonen er å redusere næringslivets administrative kostnader for innlevering av sjølvmeldinga med betydelege summar årleg. Skatteetaten anbefalar at næringsdrivande tek i bruk Næringsrapport skatt i år, hvis denne passar for bedriften.
Næringsrapport skatt er ein ny elektronisk leveringsform for næringsdrivande med enkle skatteforhold, og har i år ei løysing for både Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap.
Fristen er 31. mai.
20.05.2016
Sommerblomst
Ordføraren har kome med eit nytt innlegg på sida si. Denne gong med overskrifta "Asylmottak i Fyresdal".
20.05.2016
Doctor
I samband med overgang til ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga vil det ikkje vere mogleg å bytte fastlege i perioden onsdag 1. juni til måndag 6. juni.
Nedetida gjer at:
- Innbyggarar kan ikkje kan bytte fastlege, korkje på helsenoreg.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573). Det vil heller ikkje vere mogleg å søke i oversikt over fastlegar på dei opne sidene.
- Sakshandsamarar hos Helfo kan ikkje legge inn nye fastlegeavtalar eller endre eksisterande avtalar.
Tenestene skal etter planen vere tilgjengelige att frå og med måndag 6. juni.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?