English
MenySeparator
Facebook
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
30.10.2014
Arbeidskraft
Det er no fleire ledige stillingar i Fyresdal kommune; sjukepleiar på legekontoret (100% vikariat), lærar på Gimle skule (40% vikariat), fagarbeider i barnehagen (50% og 20% vikariat), samt ei 22,7% fast stilling som fagarbeidar/assistent i tenester for funksjonshemma.
30.10.2014
Forbudt for motorvogn
Det har tidlegare kome inn klage på unødig bruk av og køyring på Gamleveg. Fyresdal kommunestyre vedtok i møte 19.06.2014 å sete opp skilt for å minske trafikken på vegen.
30.10.2014
Sol
Ordføraren har kome med eit nytt innlegg på sida si, denne gong med overskrifta "Livskvalitet i Fyresdal".
30.10.2014
Heim til Fyresdal
Det er kanskje ikkje så lett å forstå kvifor kommunen skal halde på med alle desse prosjekta heile tida? Er det ikkje det eine er det det andre! Sannheten er at dersom vi sluttar å trykke på og jobbe knallhardt inn mot ulike frontar tapar vi kampen. Kva kamp, tenker kanskje du? Jau, kampen om å vere eit berekraftig og levedyktig samfunn!
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Fyresdal