English
MenySeparator
Facebook
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
02.03.2015
Opningstider
Frist for innskriving i skulen for barn fødde i 2009, frist for å søkje om barnehageplass (nye søkjarar) for 2015/2016 og frist for å søkje om SFO-plass (nye søkjarar og endring) frå august 2015 er sundag 15. mars.

Eigedomsskatt 2015

03.03.2015
I medhald av Lov om eigedomsskatt til kommunane
av 6. juni 1975 nr 29. er det skrive ut eigedomsskatt i
Fyresdal kommune for året 2015. Skattesetel og innbetalingskort vert sendt ut til den einskilde
skatteyter.
Liste over utskriven eigedomsskatt er lagt ut på kommunehuset i
Fyresdal i 3 veker frå 1. mars 2015.
Forfall for eigedomsskatten er 20. mars og 20. september.02.03.2015
Kids
Ein ser nytten av å ha ei felles helg der alle barna i kommunen vert sjekka for hovudlus. Viss alle barn i Fyresdal kommune blir "avlusa" på same tid, vil smitterisikoen vere minimal.

Prosjektveke i ungdomsskulen

24.02.2015
Scene
Ungdomsskulen lagar til revyen "Fyresdalsvegen" på samfunnshuset torsdag 5. mars klokka 18.00. Næringslivet i Fyresdal er i fokus - her blir det spetakkel og moro. I pausa blir det sal av kaffe og kake.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?