English
MenySeparator
Facebook
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt

Kino avlyst

21.11.2014
Film
Kinoen i kveld, 21. november, er dessverre avlyst pga. tekniske problem.
21.11.2014
Budsjett
Nå er formannskapets framlegg til økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 klart.
Endeleg vedtak gjer kommunestyret i møte 11.desember 2014.
18.11.2014
Folkehelse
Fyresdal kommune har gjennom "Strategi og tiltaksplan for folkehelsearbeid i Fyresdal kommune" sett av årleg kr. 100 000,- til å arrangere ein folkehelsefestival primært for kommunen sine innbyggjarar. Målet er å gi innbyggjarane innblikk i kva den enkelte kan gjere sjølv for å betre si eiga helse.
06.11.2014
Miljø på jorda
Glas-/småmetallcontaineren ved returpunkt Lunde-Flaten er flytta til returpunkt ved Ångås. Den næraste glas-/småmetallcontaineren i retning Fyresdal sentrum er ved returpunkt Verpe.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Fyresdal